Câu in đậm trong đoạn văn sau đây được dùng làm gì ? Cuối câu ấy có dấu gì?

Câu hỏi 1 (Trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Câu in đậm trong đoạn văn sau đây được dùng làm gì ? Cuối câu ấy có dấu gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dài. Chú người gỗ được bác rùa tốt bụng Toóc-ti-la tặng cho chiếc chìa khóa vàng để mở một kho báu. Những kho báu ấy ở đâu?

Trả lời:

Câu in đậm được dùng để hỏi. Cuối câu có dấu chấm hỏi.

(BAIVIET.COM)