Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

Câu hỏi 5: (Trang 54 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Câu chuyện muốn nói với em điều gì ? phần Soạn bài – Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường.

trả lời:

Câu chuyện muốn nói với em : đá bóng là niềm đam mê chính đáng của nhiều học sinh nhưng phải tìm sân thích hợp mà chơi bóng, tuyệt đối không được đá bóng dưới lòng đường vì rất dễ gây ra tai nạn cho chính người đá bóng cũng như cho những người đi đường. Đá bóng dưới lòng đường là vi phạm luật lệ giao thông, rất đáng trách phạt. Nội dung: Không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng Luật giao thông để bảo vệ tính mạng cho mình và cho mọi người.

(BAIVIET.COM)