Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta ?

Câu hỏi 5: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta ? phần soạn bài tập đọc: Người đi săn và con vượn trang 114 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều này: chung sống với chúng ta trên trái đất còn nhiều loài vật hoang dã khác, chúng ta không nên giết hại chúng mà phải bảo vệ chúng, bảo vệ môi trường sống của chúng. Giết hại chúng là độc ác và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nghèo nàn hơn, buồn tẻ hơn.

(BAIVIET.COM)