Câu chuyện khuyên ta điều gì?

Câu hỏi 3 (Trang 9 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Câu chuyện khuyên ta điều gì? Phần soạn bài Kể chuyện: Chiếc đồng hồ trang 9 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Mỗi công việc đều quan trọng và đáng quý, cần làm việc theo đúng phân công, không nên so bì hoặc ích kỉ chỉ nghĩ đến việc riêng của mình.

(BAIVIET.COM)