Câu chuyện kết thúc như thế nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Câu chuyện kết thúc như thế nào ? phần soạn bài Tập đọc: Lừa và ngựa trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Câu chuyện kết thúc như thế nào ?

Trả lời:

Câu chuyện kết thúc một cách đáng buồn : lừa thì kiệt sức lăn ra chết, ngựa phải nai lưng ra chở hết mọi thứ đồ đạc của chủ.

(BAIVIET.COM)