Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 165 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường trang 164 – 165 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Câu chuyện trên giúp em hiểu là muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con người phải dám nghĩ, dám làm

Nội dung: Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm giàu cho mình và làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

(BAIVIET.COM)