Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 32 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ trang 32 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ già xảy ra vào lúc ông chế tạo thành công đèn điện. Bà cụ già đã đi bộ gần ba giờ để đến xem cái thứ đèn kì lạ ấy do đó bà đã gặp Ê-đi-xơn và trò chuyện với ông.

(BAIVIET.COM)