Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật nào? Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 11 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật nào? Nêu ý nghĩa của câu chuyện? Phần soạn bài Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? trang 10 – 11 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Câu chuyện có hai nhân vật:

a) Nhân vật tôi và nhân vật người phụ nữ.

b) Ý nghĩa của câu chuyện: Qua câu chuyện kể trên, ta thấy hành động giúp đỡ người già, phụ nữ, trẻ em của nhân vật “tôi” trong truyện thật đẹp. Thể hiện tình cảm yêu thương gắn bó giữa con người với con người. Bạn nhỏ trong truyện đã nêu một tấm gương sáng cho tuổi trẻ chúng em noi theo.

(BAIVIET.COM)