Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

Câu hỏi 1 (Trang 144 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu? Phần soạn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) trang 143 – 144 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở mọi chỗ quanh mình.

(BAIVIET.COM)