Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

Câu hỏi 3: (Trang 5 SGK tiếng việt lớp 3) – Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí? phần soạn bài tập đọc Cậu bé thông minh trang 5 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Cậu bé đã kể cho vua một chuyện vô lí là “bố cậu mới đẻ em bé ” bế ” từ đó chính vua cũng phải thừa nhận mệnh lệnh của mình ban ra là vô lí.

(BAIVIET.COM)