Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển?

Câu hỏi 3 (Trang 67 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển? Phần soạn bài Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển trang 67 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Đó là cặp câu:

– Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị.

– Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.

(BAIVIET.COM)