Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất?

Giải câu 1 (Trang 51 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? Phần soạn bài Tập đọc: Gà Trống và Cáo, trang 50 – 51 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Thấy Gà Trống đang vắt vẻo trên cành một món mồi tuyệt hảo đối với Cáo – Cáo bèn đon đả mời Gà Trống xuống tung ra một thông tin “muôn loài mạnh yếu từ nay được kết thân với nhau” để lừa Gà Trống xuống đất mà dễ bề vồ lấy ăn thịt.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận