Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ?

Câu hỏi 3 (Trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ? Phần soạn bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt trang 129 – 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Từ sự việc trên, ông suy nghĩ “dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì” Từ đó ông dốc sức luyện viết chữ. Sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp, buổi tối ông quyết tâm viết xong mười trang vở mới đi ngủ. Ông còn mượn những cuốn sách có kiểu chữ đẹp luyện tập. Nhờ đó mà chữ ông mỗi ngày đẹp ra và nổi tiếng là người văn hay chữ tốt khắp cả nước

(BAIVIET.COM)