Cao Bá Quát có mong muốn gì?

Câu hỏi 2: (Trang 50 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Cao Bá Quát có mong muốn gì? Phần soạn bài tập đọc: Đối đáp với vua trang 49, 50 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Cậu bé Cao Bá Quát có ý mong được nhìn rõ mặt vua.

(BAIVIET.COM)