Cảnh vật được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên các màu sắc ấy ?

Câu hỏi 2: (Trang 89 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cảnh vật được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên các màu sắc ấy ? phần soạn bài tập đọc: Vẽ quê hương trang 89 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các màu sắc của cảnh vật được tả trong bài thơ là : tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, mái trường đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.

(BAIVIET.COM)