Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp?

Câu hỏi 1: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? Phần soạn bài tập đọc Cửa Tùng trang 109, 110 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải thật là đẹp: đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh của lũy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.

(BAIVIET.COM)