Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba đẹp như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba đẹp như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Đất nước trang 94 – 95 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba rất đẹp: Rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trời thu trong biếc, Vui: Rừng tre phấp phơi, trời thu nói cười thiết tha.

(BAIVIET.COM)