Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì ?

Câu hỏi 2: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì ? phần soạn bài tập đọc: Người đi săn và con vượn trang 114 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên ý oán trách con người quá ư tàn bạo. Nó đâu chỉ sống cho riêng nó, mà nó còn cần sống để nuôi nấng và che chở cho đứa con nhỏ bé của nó.

(BAIVIET.COM)