Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học?

Câu hỏi 3 (Trang 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng trang 163 – 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Cách nghĩ của chú hề khác với các vị đại thần và các nhà khoa học. Chú cho rằng trước hết phải hỏi xem công chúa nghĩ thế nào về mặt trăng đã. Nghĩa là theo chú, công chúa nghĩ về mặt trăng không giống người lớn.

(BAIVIET.COM)