Cách giải thích của công chúa nói lên điều gì ? Chọn câu trả lời hợp với ý của em nhất?

Câu hỏi 4 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cách giải thích của công chúa nói lên điều gì ? Chọn câu trả lời hợp với ý của em nhất? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Đồ chơi đem lại niềm vui lớn cho trẻ em.

b) Khi chơi, trẻ em thường nghĩ về đồ chơi như về các vật có thật trong đời sống hàng ngày.

c) Cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường rất khác với người lớn.

Trả lời:

Cách giải thích của cô công chúa cho thấy cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường rất khác với người lớn.

Nội dung: Trẻ em rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, các em nhìn thế giới xung quanh, giải thích về thế giới xung quanh một cách đơn giản và ngây thơ, rất khác với người lớn.

(BAIVIET.COM)