Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 112, 113 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào ? phần soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 112, 113 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Cách đi đường của hai bác cháu được bố trí như sau : Kim Đồng đi trước, ông ké lững thững đi sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường.

(BAIVIET.COM)