Cách đánh của ông Cản Ngũ và Quắm Đen có gì khác nhau ?

Câu hỏi 2: (Trang 59 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Cách đánh của ông Cản Ngũ và Quắm Đen có gì khác nhau ? phần soạn bài tập đọc: Hội vật trang 58 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Cách đánh của ông Cản Ngũ khác hẳn cách đánh của Quắm Đen.

Quắm Đen thì lăn xả vào, vờn bên trái, đánh bên phải, dứ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hoá khôn lường.

Ông Cản Ngũ thì lớ ngớ, chậm chạp, hai tay dang rộng, để sát xuống mặt đất, xoay xoay chống đỡ.

(BAIVIET.COM)