Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa?

Câu hỏi 2 (Trang 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng trang 163 – 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Họ bảo rằng đòi hỏi của công chúa không thể thực hiện được.

(BAIVIET.COM)