Các tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Các tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Ở hiền gặp lành.

b) Trâu buộc ghét trâu ăn.

c)

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Trả lời:

a) Khuyên người ta ăn ở hiền lành, nhân hậu, yêu thương mọi người. Bởi vì sống như thế ta sẽ thấy hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp.

b) Phê phán những người có tính xấu hay ghen tị, ghen ghét với hạnh phúc và thành công của người khác.

c) Khuyên người ta đoàn kết, bao bọc, yêu thương lẫn nhau. Đoàn kết tạo nên sức mạnh.

(BAIVIET.COM)