Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Câu hỏi 1: (Trang 124 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Cóc kiện Trời trang 124 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

(BAIVIET.COM)