Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr?

Câu hỏi (Trang 145 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề trang 144 – 145 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: tròn trịa.

Trả lời:

Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr: tròn tròn, trong trắng, trăng trắng, trong trẻo, tròn trịa, trơn tru,….

(BAIVIET.COM)