Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch?

Câu hỏi (Trang 145 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề trang 144 – 145 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: chông chênh.

Trả lời:

Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch: chiều chiều, chói chang, chông chênh,…

(BAIVIET.COM)