Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các sự vật khác cùng tham gia lễ hội :

Tre, trúc thổi nhạc sáo

Khe suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

Nấm mang ô đi hội

Cọn nước chơi trò đu quay

(BAIVIET.COM)