Các hành động nói trên được kể theo thứ tự như thế nào?

Câu hỏi 3 – Nhận xét (Trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Các hành động nói trên được kể theo thứ tự như thế nào? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật trang 20 – 22 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Các hành động được kể trên theo trình tự thời gian. Hành động nào xảy ra trước thì kể trước, hành động nào xảy ra sau thì kể sau.

(BAIVIET.COM)