Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau?

Câu hỏi 2: (Trang 98 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau? Phần soạn bài – luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái trang 98, 99 SGK tiếng việt tập 1.

Các đoạn trích sau có những hoạt động nào được so sánh với nhau?

Câu a)

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

TRẦN ĐĂNG KHOA

Câu b)

Cau cao, cao mãi

Tàu vươn giữa trời

Như tay ai vẫy

Hứng làn mưa rơi.

NGÔ VIẾT DINH

Câu c)

Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí.

VÕ QUẢNG

Trả lời:

Câu a) Ở đây hoạt động đi của con trâu được so sánh với việc đập đất.

Câu b) Hoạt động vươn cao của tàu cau được so sánh với sự vẫy vẫy và hứng mưa rơi của bàn tay người.

Câu c) Hoạt động của những xuồng con đậu quanh thuyền lớn được so sánh với đàn con nằm quanh bụng mẹ.

Hoạt động húc húc của thuyền con được so sánh với việc đòi bú tí của đàn con.

(BAIVIET.COM)