Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng trang 7 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu.

(BAIVIET.COM)