Các cháu có thể nói nhỏ hơn không ? Em hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì ?

Câu hỏi 3 (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Các cháu có thể nói nhỏ hơn không ? Em hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 142 – 143 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trong Nhà văn hóa, em và bạn say sưa trao đổi với nhau về bộ phim đang xem. Bỗng có người bên cạnh bảo: “Các cháu có thể nói nhỏ hơn không ?”. Em hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì ?

Trả lời:

Câu hỏi này dùng để thể hiện sự yêu cầu.

(BAIVIET.COM)