Các câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 146 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Các câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 33) trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Sông có khúc, người có lúc.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời:

a) Sông có khúc, người có lúc, ý nói: Cuộc sống con người có khi này khi khác. Đừng thấy khổ mà chán nản bi quan, phải tin tưởng lạc quan ở ngày mai. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ, ý nói: Trong cuộc sống phải biết chịu khó, chịu khổ, siêng năng, biết tích lũy dần dần rồi đây cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

(BAIVIET.COM)