Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Câu hỏi 1: (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu? Phần soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm trang 39 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.