Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì?

Câu hỏi 1: (Trang 18 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì? phần soạn bài tập đọc Cô giáo tí hon trang 18 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các bạn trong bài chơi trò lớp học : Bé làm cô giáo giảng bài, ba đứa em làm học sinh ngồi học.

(BAIVIET.COM)