Các bạn nhỏ quan tâm đến cụ như thế nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Các bạn nhỏ quan tâm đến cụ như thế nào ? phần soạn bài Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Các bạn nhỏ quan tâm đến cụ như thế nào ?

Trả lời:

Các bạn nhỏ quan tâm đến cụ già nên đã băn khoăn và trao đổi với nhau về nguyên nhân nỗi buồn của cụ, các em đã đến hỏi xem có thể giúp gì cho cụ.

(BAIVIET.COM)