Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu ?

Câu hỏi 1: (Trang 54 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu ? phần Soạn bài – Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường.

trả lời:

Các bạn nhỏ chơi bóng dưới lòng đường nơi có nhiều người và xe cộ qua lại

(BAIVIET.COM)