Các bạn học sinh Lúc-xăm-bua muốn biết những gì về thiếu nhi Việt Nam ?

Câu hỏi 3: (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Các bạn học sinh Lúc-xăm-bua muốn biết những gì về thiếu nhi Việt Nam ? phần soạn bài tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua trang 99 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các bạn học sinh Lúc-xăm-bua muốn biết các bạn học sinh Việt Nam học những môn gì, thích các bài hát nào và hay chơi các trò chơi gì.

(BAIVIET.COM)