Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba?

Câu hỏi 1 (Trang 160 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba? Phần soạn bài Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống”trang 158 – 160 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bu-ra-ti-nô cần biết kho báu ở đâu

(BAIVIET.COM)