Bố và ông của Nhụ bàn với nhau về việc gì?

Câu hỏi 1 (Trang 37 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Bố và ông của Nhụ bàn với nhau về việc gì? Phần soạn bài Tập đọc: Lập làng giữ biển trang 37 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Bố và ông của Nhụ bàn với nhau về việc họp làng để bàn việc đưa dân ra đảo. Cả nhà Nhụ sẽ ra trước.

(BAIVIET.COM)