Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào?

Câu hỏi 4: (Trang 13 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bố đã trách mắng En-ri-cô như thế nào? phần soạn bài tập đọc Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bố đã trách mắng En-ri-cô : “Đáng lẽ con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn.”

(BAIVIET.COM)