Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 103 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Bé Thu thích ra ban công để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ trang 102 – 103 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

(BAIVIET.COM)