Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào? Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?

Câu hỏi 2 (Trang 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào? Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt? Phần soạn bài Tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 117 – 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Trả lời:

Bầy ong tìm hoa nơi thăm thẳm rừng sâu, nơi có ha chuối, hoa ban. Tìm nơi bờ biển sóng tràn có hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa. Ong còn tìm mật nơi quần đảo khơi xa có loài hoa nở như là không tên.

(BAIVIET.COM)