Báo cáo bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ Trang 152 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ Trang 152 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 45: Bài thực hành 7.

Đề bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ Trang 152 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.

2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

3) 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% trở nên.

4) 50m dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

Lời giải câu hỏi bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ Trang 152 SGK Hóa học lớp 8:

bao cao bai thuc hanh 7: pha che dung dich theo nong do trang 152 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai 1 bao cao bai thuc hanh 7: pha che dung dich theo nong do trang 152 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)