Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ?

Câu hỏi 2: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bằng lăng để dành bông hoa cuối cùng cho ai ? phần soạn bài tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 27 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bằng lăng dành bông hoa cuối cùng cho bé Thơ.

(BAIVIET.COM)