Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.

Câu hỏi 2: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó. phần soạn bài tập đọc Đơn xin vào đội trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.

Các câu : “ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào Đội” đã nói lên điều đó.

(BAIVIET.COM)