Bạn nhỏ yêu nhất cây cầu nào? Vì sao ?

Câu hỏi 3: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Bạn nhỏ yêu nhất cây cầu nào? Vì sao ? Phần soạn bài tập đọc: Cái cầu trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Bạn nhỏ yêu nhất cầu Hàm Rồng vượt qua sông Mã ở vùng Thanh Hoá. Vì đó là cây cầu do cha bạn và nhiều người khác cùng làm.

(BAIVIET.COM)