Bạn nhỏ tuổi gì ? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 150 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Bạn nhỏ tuổi gì ? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Tuổi ngựa trang 149 – 150 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Bạn nhỏ tuổi Ngựa. Mẹ bảo tuổi ấy là tuổi đi. tuổi không chịu ở yên một chỗ.

(BAIVIET.COM)