Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ? phần soạn bài tập đọc Quạt cho bà ngủ trang 24 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bà bị ốm, bạn nhỏ trong bài thơ đang quạt cho bà ngủ.

(BAIVIET.COM)