Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê?

Câu hỏi 1: (Trang 134 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? phần soạn bài tập đọc Về quê ngoại trang 133, 134 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Bạn nhỏ ở thành phố về quê thăm ngoại.

(BAIVIET.COM)